VindIn ägs av nio stora industrier som gemensamt ”förädlar” 10 % av Sveriges totala elproduktion. Syftet med VindIn är att agera långsiktigt och leverera förnybar el till låg kostnad. I dagsläget producerar VindIns parker ca 300 GWh.