VINDIN AB - Ett starkt företag med starka ägare

aktuellt projekt vindkraft

 

VindIn ägs av 10 stora industrier som gemensamt ”förädlar” 10 % av Sveriges totala elproduktion. Syftet med VindIn är att agera långsiktigt och leverera förnybar el till låg kostnad. I dagsläget producerar VindIns parker ca 300 GWh.