AKTUELLT FÖR VINDIN

Ny VD för Vindin AB

december 20, 2017 / No Comments

David Timner tillträder som VD för Vindin AB den 1/1 2018. Nuvarande VD Anders Lyberg går samma datum i pension. David har varit ekonomidirektör på Vindin sedan 2014.

Read more

Fortum Power and Heat Oy ostaa kuusi Pohjanmaalla toimivaa tuulivoimayhtiötä ja aloittaa samalla tiiviin yhteistyön VindIn Ab/Oy:n kanssa. Hankinnan myötä Fortum saa omistukseensa yhtiöt VindIn Pörtom Ab/Oy, VindIn Kalax Ab/Oy, VindIn Pjelax Ab/Oy, VindIn Böle Ab/Oy, VindIn Poikel Ab/Oy ja VindIn Molpe Ab/Oy. Nämä kaikki tuulivoimayhtiöt ovat vielä hankekehitysvaiheessa. Tuulipuistojen rakentamista koskevat investointipäätökset voidaan tehdä […]

Read more

Fortum Power and Heat Oy köper 6 vindkraftbolag i Österbotten och ingår samtidigt nära samarbete med Vindin Ab/Oy. Genom affären blir Fortum ägare av följande vindkraftbolag Vindin Pörtom Ab/Oy, Vindin Kalax Ab/Oy, Vindin Pjelax Ab/Oy, Vindin Böle Ab/Oy, Vindin Poikel Ab/Oy, Vindin Molpe Ab/Oy. Samtliga vindkraftbolag bedriver ännu projektutveckling och investeringsbeslut att bygga vindkraftparkerna kan […]

Read more

Bullermätningar har genomförts vid Svalskulla vindkraftpark i Närpes som består av 5 vindkraftverk. Mätningarna visar att ljudnivåerna är under gällande riktvärden och åtgärdsgränser för buller samt är lägre än de nivåer som beräknats i planeringsskedet. VindIn har låtit FCG (Finnish Consulting Group) genomföra en bullermätning vid Svalskulla vindpark. Bullermätningarna har utförts i enlighet med Miljöministeriets […]

Read more

Företagardagen har firats i Finland sedan 1997. Malax kommun uppmärksammar den nationella Företagardagen med evenemanget Kringvind för att uppmärksamma vindföretagandet. I evenemanget, som är en öppet hus-tillställning samarbetar Malax med flera vindkraftbolag som etablerar sig i Malax och med YA! Yrkesakademins vindkraftmontörer som berättar hur man arbetar med service och underhåll av vindkraftverk. Arrangemanget hålls […]

Read more

Första helgen i juni 2015 ordnades traditionsenlig Tomatkarneval i Närpes, Finland. Vindin Ab/Oy deltog. I tältet fanns fotografier och fakta från bygget av Svalskullaparken, om Svalskullaparkens drift, information om Vindins planer i Österbotten, om hur Vindin gör nätanslutningar mm. Liksom i fjol fanns det även i år möjlighet för barn att rita teckningar. Vi hade […]

Read more

På tomatkarnevalen 2014 lät VindIn barn göra teckningar på vindkraftverk Buy dtlls essays

Read more

Utvecklingen i Vindins projekt i Närpes har gjort att det finns behov av en ökad närvaro på kontoret i Närpes. Därför har Vindin Ab Oy valt att anställa två personer, Mila Segervall och Fredrik Segervall, för att stärka upp verksamheten. Mila Segervall ansvarar för kommunikation och administration. Hon tillträdde sin tjänst måndagen den 18 maj. […]

Read more

Vid Tomatarnevalen i Närpes 2014 lät VindIn barnen rita vindkraftverk. Här visas de teckningarna. buyessay.reviews

Read more

Nu har det gått ett halvår sedan Svalskulla vindkraftpark invigdes i Närpes stad. Med anledning av detta vill vi erbjuda Er en möjlighet att uppleva en modern vindkraftspark i full drift. Utöver information om Svalskulla vindpark kommer möjligheter ges att samtala om lokala upplevelser och erfarenheter från etableringen av parken med bl.a. närboende och medlemmar […]

Read more

Vindin inviger Svalskulla vindkraftpark i Pjelax Vi är glada och stolta över att få inviga vindkraftspark Svalskulla i Pjelax VindIn Svalskulla Ab/Oy, som via VindIn ägs av el-intensiva företag med stora verksamheter i Sverige och i Finland, inviger nu Svalskulla vindkraftpark sydost om Närpes stad. Vindkraftparken Svalskulla är den första i raden av VindIns planerade […]

Read more

VindIn utvecklar vindkraft i Sydösterbotten. Bakom VindIn står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolaget har som strategi att själva driva sina vindkraftparker under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden. Metsä Board är ett elintensivt bolag med bl.a. en fabrik i Kaskö, Sydösterbotten, som producerar […]

Read more

Vindin AB är som ett av tre företag nominerat till att erhålla miljöpriset Örnen. Det är Örnsköldsviks kommun som tillsammans med tidningen 7 står bakom priset och kriterierna för utdelning är som följer ”Miljöpriset kan tilldelas företag som under året bidragit till hållbar utveckling, samt inspirerat till miljönytta, energieffektiviseringar och energiomställningar eller annan positiv utveckling inom […]

Read more

Press release 2013-11-12 VindIns ägare har beslutat investera i Svalskulla vindkraftsprojekt. Det är den första i raden av vindkraftsinvesteringar i Närpes stad. Planerade investeringar är utöver Svalskulla fördelade på sex vindkraftsparker av varierande storlek. Svalskulla vindkraftspark är en investering på ca 25 miljoner EUR och omfattar fem turbiner med absolut senaste teknik för att minimera störningar på omgivningen. […]

Read more

Press release 2013-11-11. Som ett led i det svenska vindkraftföretaget VindIns etablering i Österbotten öppnas ett informationskontor i Närpes, Finland. Den officiella invigningen äger rum den 11 november 2013. Kontoret kommer fungera som ett nav dit intressenter kan vända sig för att få mer information om planerade vindkraftsprojekt. Det kommer att vara bemannat på halvtid och […]

Read more

Vindkraftföretaget VindIn har nu fått bygglov för fem vindkraftverk i Svalskulla. Projektet är VindIns första i Österbotten som når bygglovsstatus. Under hösten kommer upphandling av turbiner påbörjas och till våren planeras byggnation av vägar och fundament. Hösten 2014 beräknas vindkraftsverken kunna resas och tas i full drift. Med de upparbetade erfarenheterna från Svalskulla avser VindIn att […]

Read more

Jens Marquardt har utsetts till VD i VindIn Elnät AB med tillträde den 26 januari 2012. Jens efterträder Anders Lundkvist som återgått till LKAB som miljöchef. Vi tackar Anders för goda insatser och hälsar Jens välkommen in i bolaget.

Read more

Åke Nyhlén har anställts som drifts- och underhållschef och börjar sin anställning den 1 januari 2012. Åke rapporterar till VD, Anders Lyberg, och ingår i Bolagets ledningsgrupp. Vi hälsar Åke välkommen åter.

Read more

Blekinge Offshore AB kommer imorgon den 6 december att lämna in en ansökan om miljötillstånd för Sveriges största havsbaserade vindkraftsprojekt. Samma dag kommer basindustrins vindkraftsbolag VindIn AB att underteckna avtal med Eolus Vind AB och Vingkraft AB om att förvärva 10 procent av aktierna i Blekinge Offshore AB. Härmed inbjudes till presskonferens måndagen den 6 december klockan 11.30 i MMG […]

Read more

Vindkraftsbolaget VindIn går från ord till handling. En rad konkreta steg tas nu för att förverkliga målet att bygga en årskapacitet motsvarande 1 TWh: •  Den första vindkraftsparken i Skutskär en mil söder om Gävle har just driftsatts •  Miljötillståndsansökan är inlämnad för den första större vindkraftsparken i Solberg tio mil väster om Örnsköldsvik. •  Ytterligare några projekt är under utveckling, lokaliserade i närheten av våra ägares verksamheter. VindIn noterar också ett ökat intresse ...

Read more

Samebyar och basindustrin i gemensamt vindkraftsprojekt. Samebyarna Sörkaitum och Sirges samt Svenska Samernas Riksförbund (SSR) har tillsammans med basindustriernas vindkraftsbolag, VindIn AB, tecknat ett samarbetsavtal för att utvärdera möjligheterna att etablera en vindkraftspark i nedre Suorvamagasinet i övre Luleälven. Avtalet syftar till att kartlägga de ekonomiska och sociala förutsättningarna för en större vindkraftspark i Suorvamagasinet. Redan idag används magasinet […]

Read more

Scandem blir balansansvarig för VindIn ABs vindkraftsprojekt i Sverige  Energimäklarföretaget Scandem har fått uppdraget att för VindIn ABs räkning ansvara för produktionsplanering och avräkningen av de vindkraftsprojekt som VindIn AB planerar att uppföra runt om i Sverige. VindIn AB är ett av de projekt som Basindustrins elbolag BasEl AB bildat med syfte att öka tillgången på förnyelsebar […]

Read more