ÖVERSIKT BÖLE

Antal verk: Upp till 27 st verk /Voimaloita: Enintään 27 kpl

Effekt: Ca 100 MW  / Teho: Enintään 100 MW

Storlek: Upp till 205 m totalhöjd / Voimaloiden kokonaiskorkeus: Enintään 205 m

Projektuveckling pågår: Planläggning pågår
Hankkeen tilanne: Kaavoitus  käynnissä

Anslutningspunkt: Kristinestad (Fingrid) /Liittymispiste: Kristinestad (Fingrid)

Beskrivning: Beläget i ett skogsområde med aktivt skogsbruk i Närpes kommun
Kuvaus: Närpiön kaupungissa sijaitseva metsäalue, joka on aktiivisessa metsätalouskäytössä

 

AKTUELLT BÖLE

VindIn utvecklar vindkraft i Sydösterbotten. Bakom VindIn står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolaget har som strategi att själva driva sina vindkraftparker under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden. Metsä Board är ett elintensivt bolag med bl.a. en fabrik i Kaskö, Sydösterbotten, som producerar […]

Read more

VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark vid namn Böle i Närpes stad. Vindkraftparken kommer att bestå av maximalt 42 vindkraftverk. Böle vindkraftpark är belägen ca 5,5 km sydost om Närpes centrum och omges av byarna Bäckliden, Pjelax, Myrkky och Perälä. Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu […]

Read more