ÖVERSIKT KALAX

Antal verk: 22 st verk / Voimaloita: 22 kpl

Effekt: Ca 70 MW / Teho: Enintään 70 MW

Storlek: Upp till 205 m totalhöjd / Voimaloiden kokonaiskorkeus: Enintään 205 m

Beräknad årlig produktion: Ca 200 GWh  / Laskennallinen vuosituotanto: Enintään 200 GWh

Projektstatus: Planläggning pågår /
Hankkeen tilanne: Kaavoitus ja käynnissä

Anslutningspunkt: Närpes/Kristinestad /Liittymispiste: Närpes/Kristinestad

Beskrivning: Beläget i ett skogsområde med aktivt skogsbruk i Närpes kommun /
Kuvaus: Närpiön kaupungissa sijaitseva metsäalue, joka on aktiivisessa metsätalouskäytössä

 

 

 

 

 

 

 

AKTUELLT KALAX

VindIn utvecklar vindkraft i Sydösterbotten. Bakom VindIn står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolaget har som strategi att själva driva sina vindkraftparker under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden. Metsä Board är ett elintensivt bolag med bl.a. en fabrik i Kaskö, Sydösterbotten, som producerar […]

Read more

För vindkraftprojektet Kalax som planeras i Närpes stad planerar VindIn att bygga 29 till 39 stycken vindkraftverk cirka 3 km nordväst om Närpes centrum. Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu en websida framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats […]

Read more