ÖVERSIKT MOLPEPETALAX

Antal verk: Upp till 29 st verk / Voimaloita: Enintään 29 kpl

Effekt: Ca 100 MW / Teho: Enintään 100 MW

Storlek: Upp till 205 m totalhöjd / Voimaloiden kokonaiskorkeus: Enintään 205 m

Projektstatus: Planläggning pågår
Hankkeen tilanne: Kaavoitus  käynnissä

Anslutningspunkt: Toby eller Pörtom (Fingrid)/ Liittymispiste: Tuovila tai Pirttikylä (Fingrid)

Beskrivning: Beläget i ett skogsområde med aktivt skogsbruk i Malax och Kornäs kommuner.
Kuvaus: Maalahden ja Korsnäsin kuntien alueella sijaitseva metsäalue, joka on aktiivisessa metsätalouskäytössä

 

 

AKTUELLT MOLPEPETALAX

VindIn utvecklar vindkraft i Sydösterbotten. Bakom VindIn står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolaget har som strategi att själva driva sina vindkraftparker under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden. Metsä Board är ett elintensivt bolag med bl.a. en fabrik i Kaskö, Sydösterbotten, som producerar […]

Read more

VindIn Ab Oy planerar att bygga ca 32 vindkraftverk ca 6 km nordost från Korsnäs kommun centrum. Den elenergi som produceras med kraftverken planeras att överföra till Toby elstation (alternativ 1) eller till den elstation som möjligen kommer att byggas i Pörtom (alternativ 2). Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen […]

Read more