ÖVERSIKT PJELAX

Antal verk: Upp till 18 st verk / Voimaloita: Enintään 18 kpl

Effekt: Ca 60 MW / Teho: Enintään 60 MW

Storlek: Upp till 210 m totalhöjd / Voimaloiden kokonaiskorkeus: Eninään 210 m

Projektuveckling pågår: Planläggning pågår /
Hankkeen tilanne: Kaavoitus käynnissä

Anslutningspunkt: Pjelax (Metsä Board) / Liittymispiste: Pjelax (Metsä Board)

Beskrivning: Beläget i ett skogsområde med aktivt skogsbruk i Närpes kommun /
Kuvaus: Närpiön kaupungissa sijaitseva metsäalue, joka on aktiivisessa metsätalouskäytössä

Pjelax anslutningspunkt / liittymispiste

Pjelax kabeldragning / voimajohtoreitti:

Pjelax kabeldragning

 

 

 

 

AKTUELLT PJELAX

VindIn utvecklar vindkraft i Sydösterbotten. Bakom VindIn står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolaget har som strategi att själva driva sina vindkraftparker under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden. Metsä Board är ett elintensivt bolag med bl.a. en fabrik i Kaskö, Sydösterbotten, som producerar […]

Read more

VindIn Ab Oy planerar att bygga 32 vindkraftverk ca 7 km söder om Närpes centrum. Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu en websida framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats på  de framtagna kartorna. Klicka på  denna länken […]

Read more