Projektering av Vindpark Preem Lysekil framskrider enligt plan

by vindin / 04 mars 2011 / No Comments

Följande aktiviteter pågår för närvarande:

  • Förprojektering av infrastruktur som vägar och kabelgravar etc. och anslutning till befintligt nät
  • Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av effekter på fauna, djurliv, fåglar samt bevarande av fornminnen. – ett antal utredningar pågår inom de olika områdena..
  • Färdigställande av samrådsutställning med fotomontage, kartor och övrigt informationsmaterial till Öppet Hus utställningen