ÖVERSIKT SOLBERG

Antal verk: 30 st verk

Total effekt: 60-70 MW

Driftstatus: I drift sedan november 2012

Beskrivning: Örnsköldsviks kommun

 

AKTUELLT SOLBERG

Ny VD för Vindin AB

december 20, 2017 / No Comments

David Timner tillträder som VD för Vindin AB den 1/1 2018. Nuvarande VD Anders Lyberg går samma datum i pension. David har varit ekonomidirektör på Vindin sedan 2014.

Read more

Fortum Power and Heat Oy ostaa kuusi Pohjanmaalla toimivaa tuulivoimayhtiötä ja aloittaa samalla tiiviin yhteistyön VindIn Ab/Oy:n kanssa. Hankinnan myötä Fortum saa omistukseensa yhtiöt VindIn Pörtom Ab/Oy, VindIn Kalax Ab/Oy, VindIn Pjelax Ab/Oy, VindIn Böle Ab/Oy, VindIn Poikel Ab/Oy ja VindIn Molpe Ab/Oy. Nämä kaikki tuulivoimayhtiöt ovat vielä hankekehitysvaiheessa. Tuulipuistojen rakentamista koskevat investointipäätökset voidaan tehdä […]

Read more

Fortum Power and Heat Oy köper 6 vindkraftbolag i Österbotten och ingår samtidigt nära samarbete med Vindin Ab/Oy. Genom affären blir Fortum ägare av följande vindkraftbolag Vindin Pörtom Ab/Oy, Vindin Kalax Ab/Oy, Vindin Pjelax Ab/Oy, Vindin Böle Ab/Oy, Vindin Poikel Ab/Oy, Vindin Molpe Ab/Oy. Samtliga vindkraftbolag bedriver ännu projektutveckling och investeringsbeslut att bygga vindkraftparkerna kan […]

Read more

Bullermätningar har genomförts vid Svalskulla vindkraftpark i Närpes som består av 5 vindkraftverk. Mätningarna visar att ljudnivåerna är under gällande riktvärden och åtgärdsgränser för buller samt är lägre än de nivåer som beräknats i planeringsskedet. VindIn har låtit FCG (Finnish Consulting Group) genomföra en bullermätning vid Svalskulla vindpark. Bullermätningarna har utförts i enlighet med Miljöministeriets […]

Read more

Företagardagen har firats i Finland sedan 1997. Malax kommun uppmärksammar den nationella Företagardagen med evenemanget Kringvind för att uppmärksamma vindföretagandet. I evenemanget, som är en öppet hus-tillställning samarbetar Malax med flera vindkraftbolag som etablerar sig i Malax och med YA! Yrkesakademins vindkraftmontörer som berättar hur man arbetar med service och underhåll av vindkraftverk. Arrangemanget hålls […]

Read more

Första helgen i juni 2015 ordnades traditionsenlig Tomatkarneval i Närpes, Finland. Vindin Ab/Oy deltog. I tältet fanns fotografier och fakta från bygget av Svalskullaparken, om Svalskullaparkens drift, information om Vindins planer i Österbotten, om hur Vindin gör nätanslutningar mm. Liksom i fjol fanns det även i år möjlighet för barn att rita teckningar. Vi hade […]

Read more

På tomatkarnevalen 2014 lät VindIn barn göra teckningar på vindkraftverk Buy dtlls essays

Read more

Utvecklingen i Vindins projekt i Närpes har gjort att det finns behov av en ökad närvaro på kontoret i Närpes. Därför har Vindin Ab Oy valt att anställa två personer, Mila Segervall och Fredrik Segervall, för att stärka upp verksamheten. Mila Segervall ansvarar för kommunikation och administration. Hon tillträdde sin tjänst måndagen den 18 maj. […]

Read more

Vid Tomatarnevalen i Närpes 2014 lät VindIn barnen rita vindkraftverk. Här visas de teckningarna. buyessay.reviews

Read more

Nu har det gått ett halvår sedan Svalskulla vindkraftpark invigdes i Närpes stad. Med anledning av detta vill vi erbjuda Er en möjlighet att uppleva en modern vindkraftspark i full drift. Utöver information om Svalskulla vindpark kommer möjligheter ges att samtala om lokala upplevelser och erfarenheter från etableringen av parken med bl.a. närboende och medlemmar […]

Read more

Umeå Energi Elnät AB har beviljats koncessions för den tänkta ledning som skall ansluta vindkraftsparken. Koncessionen är villkorad mot laga kraft vunnet tillstånd för VindIns vindkraftspark, Ivarsboda-Gryssjön (projekt Sävar). 145 kV Ledningen planeras att anläggas som luftledning från södra delen av vindkraftsområdet fram till E4 där den markförläggs resterande del in till stationen i Sävar. Passagen […]

Read more

Beslut om tillstånd till uppförandet och drift av vindkraftsverk vid Ivarsboda/Gryssjön inom Umeå och Robertsfors kommuner delgavs 2014-04-10 (VindIn project Sävar). (Ärendebeteckning 551-1182-2012, arkivbeteckning 2409-51-128) – Ladda ned beslutet här: VindIn AB_Tillstånd till vindkraft Ivarsboda-Gryssjön. Bilaga med projektområdet: Bilaga 1 LST beslut 140410 Beslutet överklagades av tre parter: VindIn AB, Närboende i Gryssjön samt Västerbottens Ornitologiska […]

Read more

Vindin inviger Svalskulla vindkraftpark i Pjelax Vi är glada och stolta över att få inviga vindkraftspark Svalskulla i Pjelax VindIn Svalskulla Ab/Oy, som via VindIn ägs av el-intensiva företag med stora verksamheter i Sverige och i Finland, inviger nu Svalskulla vindkraftpark sydost om Närpes stad. Vindkraftparken Svalskulla är den första i raden av VindIns planerade […]

Read more

VindIn utvecklar vindkraft i Sydösterbotten. Bakom VindIn står några av Nordens mest elintensiva och kapitalstarka industribolag. Bolaget har som strategi att själva driva sina vindkraftparker under minst 20 år för att öka utbudet av förnyelsebar el på den nordiska marknaden. Metsä Board är ett elintensivt bolag med bl.a. en fabrik i Kaskö, Sydösterbotten, som producerar […]

Read more

Vindin AB är som ett av tre företag nominerat till att erhålla miljöpriset Örnen. Det är Örnsköldsviks kommun som tillsammans med tidningen 7 står bakom priset och kriterierna för utdelning är som följer ”Miljöpriset kan tilldelas företag som under året bidragit till hållbar utveckling, samt inspirerat till miljönytta, energieffektiviseringar och energiomställningar eller annan positiv utveckling inom […]

Read more

VindIn Ab Oy planerar en vindkraftpark vid namn Böle i Närpes stad. Vindkraftparken kommer att bestå av maximalt 42 vindkraftverk. Böle vindkraftpark är belägen ca 5,5 km sydost om Närpes centrum och omges av byarna Bäckliden, Pjelax, Myrkky och Perälä. Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu […]

Read more

VindIn Ab Oy planerar att bygga 32 vindkraftverk ca 7 km söder om Närpes centrum. Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu en websida framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats på  de framtagna kartorna. Klicka på  denna länken […]

Read more

VindIn Ab Oy planerar att bygga ca 32 vindkraftverk ca 6 km nordost från Korsnäs kommun centrum. Den elenergi som produceras med kraftverken planeras att överföra till Toby elstation (alternativ 1) eller till den elstation som möjligen kommer att byggas i Pörtom (alternativ 2). Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen […]

Read more

För vindkraftprojektet Kalax som planeras i Närpes stad planerar VindIn att bygga 29 till 39 stycken vindkraftverk cirka 3 km nordväst om Närpes centrum. Som stöd för konsekvensbedömningen och för att få in önskemål för planeringen av vindkraftsparken finns nu en websida framtagen där alla som vill kan framföra sin åsikt och knyta kommentaren till en plats […]

Read more

Press release 2013-11-12 VindIns ägare har beslutat investera i Svalskulla vindkraftsprojekt. Det är den första i raden av vindkraftsinvesteringar i Närpes stad. Planerade investeringar är utöver Svalskulla fördelade på sex vindkraftsparker av varierande storlek. Svalskulla vindkraftspark är en investering på ca 25 miljoner EUR och omfattar fem turbiner med absolut senaste teknik för att minimera störningar på omgivningen. […]

Read more