VindIn äger och driver tre vindkraftsparker. Två av parkerna ligger i Sverige. Det är Skutskär som består av fem vindkraftverk och Trattberget som består av 30 vindkraftverk. Den nyaste parken är Svalskulla som ligger i Finland. Antalet vindkraftverk i Svalskulla är fem.