1. Molpe-Petalax
  2. Poikel
  3. Pörtom
  4. Kalax
  5. Böle
  6. Pjelax

Projekten har avyttrats och ny ägare är Fortum Power and Heat Oy. Kontaktperson är Mikko Iso-Tryykari telefon 00 358 50 453 2650.

Karta projekt Finland