ÖVERSIKTSKARTA FÖR PÅGÅENDE PROJEKT I SVERIGE

sverige_projekt

1. Sävar (avyttrat)

2. Rudet (avslutat)

3. Vindpark Preem Lysekil

4. Vedbo

5. Blekinge Offshore AB